ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-13242

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:22:18 น.

รหัส : LA-CNX-13254

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:21:17 น.

รหัส : LA-CNX-13255

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:20:20 น.

รหัส : HO-CNX-13257

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:19:18 น.

รหัส : CO-CNX-19817

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:08:09 น.

รหัส : HO-CNX-19814

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:07:05 น.

รหัส : HO-CNX-19829

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:06:02 น.

รหัส : HO-CNX-20004

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:05:03 น.

รหัส : HO-CNX-20221

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:04:01 น.

รหัส : HO-CNX-20602

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,699,999 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:02:53 น.

รหัส : HO-CNX-29498

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,699,999 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:01:51 น.

รหัส : HO-CNX-29502

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 03:00:51 น.

รหัส : CO-CNX-29505

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:59:47 น.

รหัส : LA-CNX-29507

ที่ดิน

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:58:46 น.

รหัส : HO-CNX-29743

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2561 02:57:48 น.

รหัส : LA-CNX-30071

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 8,370,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 14:18:11 น.

รหัส : LA-CNX-30066

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 26,797,500 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 14:09:07 น.

รหัส : LA-CNX-22846

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 13:13:55 น.

รหัส : HO-CNX-10002

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 09:18:53 น.

รหัส : CO-CNX-15840

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2561 07:48:25 น.