ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TH-PTE-9991

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 23:37:40 น.

รหัส : TH-PTE-10648

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 23:33:04 น.

รหัส : HO-PTE-12912

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 23:24:41 น.

รหัส : LA-PTE-31194

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 20:32:34 น.

รหัส : HO-PTE-31188

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 4,390,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 20:12:35 น.

รหัส : CO-PTE-31144

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 15:55:10 น.

รหัส : CO-PTE-31142

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 15:39:27 น.

รหัส : CO-PTE-31131

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 215 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 15:09:42 น.

รหัส : CO-PTE-31111

คอนโดมิเนียม

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 830,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 13:49:55 น.

รหัส : LA-PTE-4888

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:27:59 น.

รหัส : CO-PTE-16759

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:25:39 น.

รหัส : LA-PTE-5175

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:02:16 น.

รหัส : TH-PTE-12830

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,150,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 11:53:21 น.

รหัส : TH-PTE-15309

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 11:49:43 น.

รหัส : CO-PTE-31078

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 11:19:30 น.

รหัส : CO-PTE-31075

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 11:07:30 น.

รหัส : TH-PTE-18113

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 10:54:14 น.

รหัส : LA-PTE-18116

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 10:53:16 น.

รหัส : LA-PTE-23073

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 10:05:44 น.

รหัส : CO-PTE-31065

คอนโดมิเนียม

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 10:05:11 น.