ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-48567

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:49:22 น.

รหัส : LA-PTE-38761

ที่ดิน

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 84 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:41:16 น.

รหัส : LA-PTE-38768

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 4,520,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:38:04 น.

รหัส : TC-PTE-39432

อาคารพาณิชย์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:29:42 น.

รหัส : TH-PTE-34923

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:22:00 น.

รหัส : TH-PTE-21752

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 10:03:27 น.

รหัส : TH-PTE-28477

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 09:54:12 น.

รหัส : HO-PTE-44647

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,950,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 09:15:14 น.

รหัส : HO-PTE-45692

บ้านเดี่ยว

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 09:13:18 น.

รหัส : CO-PTE-38004

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,880,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 07:18:43 น.

รหัส : LA-PTE-44040

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 06:42:11 น.

รหัส : LA-PTE-24778

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:58:33 น.

รหัส : LA-PTE-24780

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:57:14 น.

รหัส : LA-PTE-25852

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 104 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:54:43 น.

รหัส : LA-PTE-27350

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:52:18 น.

รหัส : LA-PTE-33853

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:42:28 น.

รหัส : CO-PTE-48208

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,250,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:34:59 น.

รหัส : TH-PTE-48776

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 223 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 05:33:50 น.

รหัส : LA-PTE-44814

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 370 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:30:15 น.

รหัส : LA-PTE-29388

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 47,800,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 02:11:32 น.