ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-PTE-13158

โรงงาน คลังสินค้า

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 19:13:40 น.

รหัส : TC-PTE-13170

อาคารพาณิชย์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 19:08:58 น.

รหัส : LA-PTE-17170

ที่ดิน

สามโคก , ปทุมธานี

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:49:57 น.

รหัส : LA-PTE-17173

ที่ดิน

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:49:07 น.

รหัส : TH-PTE-9991

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:43:27 น.

รหัส : TH-PTE-10648

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:38:50 น.

รหัส : HO-PTE-12912

บ้านเดี่ยว

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 18:31:14 น.

รหัส : CO-PTE-7086

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:44:21 น.

รหัส : CO-PTE-10226

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:15:22 น.

รหัส : CO-PTE-11880

คอนโดมิเนียม

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 17:04:27 น.

รหัส : TC-PTE-18124

อาคารพาณิชย์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 112 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 16:15:35 น.

รหัส : LA-PTE-18116

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 15:57:10 น.

รหัส : TH-PTE-18113

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 15:51:13 น.

รหัส : HO-PTE-18111

บ้านเดี่ยว

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 15:45:43 น.

รหัส : TH-PTE-18099

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 14:51:38 น.

รหัส : TH-PTE-12628

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:59:30 น.

รหัส : TH-PTE-13706

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:58:40 น.

รหัส : TH-PTE-13710

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:57:37 น.

รหัส : TH-PTE-13713

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:56:42 น.

รหัส : TH-PTE-13717

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 11:55:55 น.