ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKW-40300

บ้านเดี่ยว

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 23:14:44 น.

รหัส : TC-SKW-40296

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 23:04:46 น.

รหัส : LA-SKW-34715

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 15:52:54 น.

รหัส : LA-SKW-27571

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 18:04:32 น.

รหัส : LA-SKW-35365

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 13:52:18 น.

รหัส : LA-SKW-35834

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 13:51:14 น.

รหัส : LA-SKW-35982

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 5,409,000 บาท

พื้นที่ 184 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 13:49:50 น.

รหัส : LA-SKW-36024

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 13:48:50 น.

รหัส : LA-SKW-36306

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 13:47:28 น.

รหัส : LA-SKW-37796

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2561 11:14:02 น.

รหัส : HO-SKW-26313

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 13:45:37 น.

รหัส : HO-SKW-35361

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 09:23:16 น.

รหัส : LA-SKW-35815

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 09:22:03 น.

รหัส : LA-SKW-34048

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 8,200,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2561 14:25:45 น.

รหัส : LA-SKW-31394

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 180,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2561 12:18:23 น.

รหัส : HO-SKW-10606

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 111 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2561 17:47:14 น.

รหัส : LA-SKW-11856

ที่ดิน

วังสมบูรณ์ , สระแก้ว

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 3 งาน 55 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 20:42:48 น.

รหัส : HO-SKW-22935

บ้านเดี่ยว

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 01:28:56 น.

รหัส : TC-SKW-22932

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 01:18:34 น.

รหัส : LA-SKW-5797

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 47 ไร่ 92 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2561 22:29:42 น.

1 2