ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-25566

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 01:38:58 น.

รหัส : LA-LPN-42856

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:59:34 น.

รหัส : HO-LPN-30874

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 5,980,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 12:47:18 น.

รหัส : LA-LPN-30876

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 12:46:13 น.

รหัส : HO-LPN-48270

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,690,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 14:01:41 น.

รหัส : LA-LPN-10404

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 16:13:34 น.

รหัส : LA-LPN-11841

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ย. 2561 15:45:24 น.

รหัส : LA-LPN-31159

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 16:41:43 น.

รหัส : LA-LPN-7727

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 1,820,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 15:01:15 น.

รหัส : TC-LPN-29605

อาคารพาณิชย์

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 08:21:25 น.

รหัส : LA-LPN-41779

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2561 17:02:18 น.

รหัส : LA-LPN-19315

ที่ดิน

เวียงหนองล่อง , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 06:44:33 น.

รหัส : LA-LPN-40136

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 45,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 227 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 13:16:24 น.

รหัส : HO-LPN-7172

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2561 12:45:38 น.

รหัส : LA-LPN-27780

ที่ดิน

แม่ทา , ลำพูน

ราคา 910,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ส.ค. 2561 12:34:50 น.

รหัส : HO-LPN-24417

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 01:37:24 น.

รหัส : HO-LPN-22081

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2561 00:42:37 น.

รหัส : HO-LPN-23003

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 01:11:47 น.

รหัส : HO-LPN-19374

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 15:29:45 น.

รหัส : HO-LPN-18765

บ้านเดี่ยว

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 16:35:08 น.

1 2