ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CRI-9631

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 08:34:11 น.

รหัส : HO-CRI-9694

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 7,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2561 08:32:59 น.

รหัส : LA-CRI-40527

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 20,700,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2561 16:37:37 น.

รหัส : LA-CRI-10887

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2561 14:16:23 น.

รหัส : LA-CRI-17846

ที่ดิน

เวียงป่าเป้า , เชียงราย

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 15:53:59 น.

รหัส : CO-CRI-25277

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 09:18:49 น.

รหัส : HT-CRI-31883

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2561 01:01:35 น.

รหัส : LA-CRI-22328

ที่ดิน

เทิง , เชียงราย

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 10:09:18 น.

รหัส : LA-CRI-30072

ที่ดิน

พาน , เชียงราย

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:47:17 น.

รหัส : LA-CRI-30075

ที่ดิน

แม่สาย , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 173 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:46:11 น.

รหัส : LA-CRI-34046

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 566,730,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 1 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:42:26 น.

รหัส : LA-CRI-34049

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 142,900,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 2 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:41:15 น.

รหัส : LA-CRI-33120

ที่ดิน

ขุนตาล , เชียงราย

ราคา 12,508,750 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:35:14 น.

รหัส : LA-CRI-33123

ที่ดิน

ขุนตาล , เชียงราย

ราคา 13,975,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:33:48 น.

รหัส : LA-CRI-33126

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 5,357,750 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:32:38 น.

รหัส : LA-CRI-33129

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 25,375,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:31:32 น.

รหัส : AP-CRI-34043

อพาร์ทเมนท์

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 09:27:20 น.

รหัส : LA-CRI-39476

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 130,000,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 15:11:34 น.

รหัส : LA-CRI-12480

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 980,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ย. 2561 10:18:17 น.

รหัส : HT-CRI-21118

โรงแรม รีสอร์ท

เชียงของ , เชียงราย

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 10:47:57 น.

1 2 3 4 5 6 7 8